για το Σάββατο, 21 Σεπτέμβρη 2013

καλό φθινόπωρο λοιπόν, και ο Σκόρος ετοιμάζει παζάρι και γιορτή στο πεζοδρόμιο Ερεσσού & Ζωοδ. Πηγής.
εξοικειωμένοι πλέον, με διάθεση ανταλλαγής ή και όχι, φέρνουμε χρηστικά αντικείμενα, ρούχα, βιβλία π ε ρ ι π ο ι μ έ ν α και με καλή παρέα θα ανοίξουμε επισήμως το Σκόρο για εναν ακόμα χρόνο.
ελάτε!