Ξεκινάνε κουρέματα

στις 17 Δεκεμβρίου μαζί με την γιορτή θα ξεκινήσουν και τα κουρέματα.
Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες