θεατρικό εργαστήρι

Ευπρόσδρεκτοι και ευπρόσδεκτες, όλες και όλοι, ανεξαρτήτως ταλέντου, επαγγέλματος, ηλικίας, κλπ. Επίσης μπορειε να παρακολουθήσετε το εργαστήρι ακόμη και ανα χάσετε τα πρώτα μαθήματα…