Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας…

Το ωράριο λειτουργίας μας αλλάζει λιγουλάκι. Οι αλλαγές αναλυτικά.