μέχρι τις 20/4

– ΔΕΝ δεχόμαστε ρούχα
– όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα ναι